Talento: Dear boyfriend (Part 2)

Majal Talento

TAWO lamang kita nga puno sa kahuyang apan dili nato kini kaptan nga palusot (ilabi na sa mga laki dinha) aron sa uban atong mga "lagay" ma-shoot!

Pero ang abilidad sa pagpugong aron dili kita mag-iniro, igsuon, pangayuon nato sa Diyos nga Makagagahum. Dili ta magsalig nga kita maalamon, disiplinado o tawong matarong kay masipyat gayud ta bisan unsaon natog paningkamot, miga.

Nasayod na kita sa balita mahitungod sa nadakpang pari nga nakighilawas og 13 anyos nga bata. Ooooppps! Dili paghusga apan pag-ampo ang kinahanglan natong buhaton, miga. Walay kasegurohan nga lig-on kitang modagan palayo sa tawag sa atong "kauwagan" o "kaunoran."

Dili gayud kita maghinambog o mokompiyansa, igsuon kay sama ni haring Dabid sa Bibliya nga wala tuyua nga ningtan-aw gawas sa iyang bintana nga natintal sa dihang nakita niyang naligo nga walay sapot o sinina si Bathsheba.

In short, wala gayud maayong laki o babaye inig abot sa hisgutanang, "uwag," pare. Base sa datus nga bag-o lang gipagawas, ang PILIPINAS na ang dunay pinaka-daghang tawo sa tibuok Asya ang dunay sakit nga, AIDS, miga.

Wala pa bayay saktong tambal ang AIDS, miga.
Kahadlok bah! Una gayud mamatay ning mga uwagon o dunay iniro nga kinaiya, igsuon. Siyempre, walay labot katong disgrasya lang nga natakdan sa mga balay-tambalanan.

Sa pangutana, nganong wala koy boypren karon? Dili ko uyon sa atong kasamtangang sitwasiyon diin mosulod sa usa ka relasyon aron himuong "lisensiya" lamang sa pakighilawas, igsuon.

Ang tinuod nga gugma mopreserba ug magdala kanato sa malinawong kinabuhing de-pamilya, ug dili ang pagtuslo-tuslo sa sala.

Gikan na ko dinha ug akong nasuta nga "dako" kining kasaypanan. Sala kini dili lamang sa Diyos apan sa ato mismong mga kaugalingon. Maayo na lang nga nahatagan kita'g higayon nga magpadayon sa kinabuhing malinawon bisan sa kiat sa atong "kagahapon."

Magboypren o mag-minyo pa ba ko? Wala ko kahibalo. Ang Ginoo ra gayud nasayod, migo. Dili pa man tantung guwang ang edad nga 38. Matud pa sa kanta, "may asim pa, ha ha ha!" Wala lay pugsanay, miga.

As the Lord allows. Dawat-dawat lang sa mga igasa sa Kahitas-an total dili man ko tantong pilian! Ang atong lawas ato gayud ampingan aron sa kahimayaan sa Diyos Amahan.