Sara: Kultura sa kinabuhi ang tukuron, dili kamatayon

"Busa pilia ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan molungtad" (Dueteronomio. 30:19).

KINING maong mensahe nagpabiling nagbarog sa kalig-on diha sa pagprotekta sa kinabuhi pinaagi sa dakong hagit alang sa kausaban ug kabag-ohan sa mga polisiya, sistema ug mga institusyon nga nagpalapnag niining kultura sa kasamok, kagubot ug labaw sa tanan sa kamatayon.

"We are challenged to stand up to the truth that each and every one is a unique expression of God's love," ang sulat ni Pope John Paul II sa iyang Evangelium Vitae.

Nga kining kinatibuk-ang panawagan sa kanhi Santo Papa alang sa tinuod nga pagbag-o nagagikan sa matag hunahuna ug kasingkasing sa tawo nga mohatud ngadto sa pagsabot sa unsay mga fundamental human values ug mga prayoridad.

Nga ang matag tawo, politician ka man o dili, iyang tawhanon ug moral nga buluhaton ang pagpalig-on sa pagprotekta, pagrespeto ug pagpasidungog sa kinabuhi sa iyang isigkatawo.

"It is our duty to create, promote, and sustain a culture of life, even and especially in the face of the forces of the culture of death," matud pa sa Santo Papa.

"Resist the 'culture of death' which nowadays risk becoming passively accepted," ang makusganong hagit ni Cardinal Luis Antonio Tagle ngadto sa mga magtotoo.

"The spate of killings in the country today should shock and sadden all of us," dugang pa niya.

Gipasabot ni Cardinal Tagle nga dili unta nato tugutan ang kultura diin ang pagpatay nahimong normal na lamang aron masabwag ug mamahimong kabahin sa atong pagkinabuhi nga maoy nagdala sa mapintas nga kamatayon.

Niining pamaagiha, ang matag magtotoo mamahimong aktibong moapil-apil diha sa pakigbisog batok sa kultura sa kamatayon. Nga ang matag usa mohimo og mga bisan ginagmay nga lakang aron mapalig-on ug mapalapnag ang kultura sa paghigugma, kalooy ug respeto sa usag-usa isip maoy tinubdan sa kinabuhi.

"Life is founded on love. That is the culture that we are going to use against the culture of death," pagpasabot ni Cardinal Tagle.

Misyon sa matag simbahan ang pagka-"proactive" diha sa pagpangilabot sa mga problema pinaagi sa paghimo'g mga konkretong lakang aron maprotektahan ang kinabuhi.

"As we say do not kill, let us promote life and save lives," dason ni Cardinal Tagle. "It's not enough to just say 'this is forbidden' or 'this is bad,' but instead act together," dugang pa niya.

Nagatoo pa gihapon ang Cardinal nga daghan pa gihapong mga Pilipino karon nga mibarog ug nagtoo nga ang kinabuhi sagrado ug ang pagpatay dakong sayop. Ug tungod niini, daghan pa gihapon ang nagpabiling nagbaton og respeto sa kinabuhi.

Ang pagtukod sa atong kultura ngadto sa sibilisasyon sa kinabuhi ug gugma, ang mga prinsipyo alang sa pagrespeto sa kinabuhi maoy una untang tutukan kon edukasyon ang hisgutanan alang sa atong mga kabataan ug pinaagi sa media. Kay ang atong kultura nagkinahanglan og bag-ong kaamguhan sa kaimportante sa dignidad sa tawo.

Sa eskuwelahan, gitudloan kita kon unsay tama ug maayo ug unsay mali. Gitudloan kita unsaon paghimo'g mga moral nga konklusyon pinaagi sa atong hunahuna. Ug labaw sa tanan gitudloan kita unsaon pagbarog sa unsay sakto, unsaon pag-amping sa kinabuhi sa mga inosente ug mga linupigan.

Sa tulunghaan nakat-onan nato nga kita, isip tawo, dunay dignidad. Ang tinuod nga problema diha sa pakigbisog alang sa kinabuhi mao ang "ignorance". Kinsay tawo nga mobarog alang sa pagrespeto sa kinabuhi kon walay kahibalo ug sakto nga impormasyon?

Ang sakto nga paghatag og edukasyon sa atong mga kabataan maoy lig-on nga tulay aron matukod ug mamugna ang tinuod nga kultura sa kinabuhi diha sa ilang tagsatagsa ka kinabuhi, sa ilang katilingban, sa ilang trabahoan, ug sa pamilya.

Labaw sa tanan, aron mamugna ang kultura sa kinabuhi ug mahunong na ang pagkadugta sa moralidad sa atong katilingban, atong sugdan sa pagrespeto ang atong kaugalingon, ang pagkaamgo sa atong dignidad ug pagrespeto sa dignidad sa tawo pinaagi sa edukasyon sa mga kabataan ug pinaagi sa media. Hinaut pa unta.

(Feedback 09487549768)