Meditalk: Kung maluibon ba, maluibon na sa hangtud sa hangtud? (2)

Dr. Fritz Espedilla

(Pasiuna: Kini ang atong apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Daisy of Babak, Samal mahitungod sa iyang mga pangutana nga nakahasol kaniya mahitungod sa pagkamaluibon sa iyang bana kaniya.)

DEAR Daisy of Babak, Samal,

Ug karon ania na kita sa atong pagpadayon sa atong pagtubag sa imong sitwasiyon nga nakalibog kanimo mahitungod sa pagkamaluibon sa imong bana.

Sa imong mga pangutana kung unsaon man nimo pagkahibawo unya nga nangiring na usab kini og lain ang imong bana? Ug unsaon man nimo og pagsalig og balik kaniya?

Sa tinud-anay lamang Daisy, ang tubag niadtong imong mga pangutana makit-an nimo kung giunsa nimo sa imong kapikas ang inyong relasyon. Sa panahon nga ang kapikas nagaluib, aduna gayuy mga signos nga ang relasyon wala naensakto. Kung tan-awon nimo ang inyong kaagi nga duha, mamahimo nga makit- an kini sa mahinungdanon nga mga pamaagi, kung ang inyong koneksiyon duha dili mao nga sa unsa unta nimo kini gusto nga mahitabo. Mamahimo baya nga adunay kusog kaayo nga mga panugbangi o di man makabungog nga kahilom ang nagpalibot kaninyong duha.

Mamahimo usab nga ang relasyon dili gayud tuman nga dautan, apan, daw wala lang moy ensaktong koneksiyon nga duha. Kung unsa man ang inyong sitwasiyon, nakahibalo ka gayud nga wala kini namao.

Ug kung imo lamang kini nga gipapasar tungod kay nagatuo ka nga ingon ani lamang gayud ang mga relasyon, nan, nasayop ka tungod kay nagpasabot lamang kini og mas halawom nga problema ninyong duha.

Sa akong mga nasinati nga mga magtiayon nga adunay relasyon human sa mga pagpangluib, ang mga pamati sa pagtraydor ug pagkawala sa pagsalig mao gayud kanunay ang sentro sa pag-ayo sa mga samad sa pagbati sa maong mga magtiayon.

Sa maong klase nga mga relasyon, aduna kanunay, ug nagapadayon ang pagpalya sa mga kapikas nga makit-an gayud kung unsa ang nahitabo kanilang duha o matinud-anon nga makakonektar sa matag usa.

Ug karon, nga ang pagsalig nabuak na, ang partner nga wala nagluib apan og nasakitan sa maong nahitabo kinahanglan nga mahilom kaniya ang maong samad sa pagpangluib, gawas pa nga kinahanglan nga ilang makat-onan kung unsa ang daw luwas kaniya nga pamaagi nga makasalig usab kini sila sa ilang kapikas.

Daghan pa gihapon unta kita kaayo og paga-istoryahan mahitungod sa sitwasiyon niining maong isyu nga imong gipadangat kanato, apan, tungod kay nagkulang na usab kita karon sa espasyo, tugoti na usab ako nga pagahisgutan kini nato sa sunod pang edisyon ning atong patik.
Hangtud na usab sa sunod!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo nga sobra na sa dekada nga nagadagan sa kahanginan ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz”. Nagatudlo usab siya sa usa ka kolehiyo sa Pharmacy. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o Sunstar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)