Meditalk: Nag-uga ang orgasm ug namanit ang kinatawo (Part 3)

Dr. Fritz Espedilla

(Pasiuna: Kini ang atong sumpay sa sulat suliran nga gipadangat kanato ni JL mahitungod sa iyang problema sa pagpanit panit sa iyang kinatawo.)

DEAR JL,

Ug karon sa atong pagpadayon sa atong pag-atubang sa imong suliran. Sa niagi, ato nga gihisgutan ang mahitungod sa mga rason kung ngano nga nagapanit-panit ang kinatawo. Diri usab kita magpadayon karon.

4. Pag-masturbate nga gauga

Ang pasabot niini ang pag-masturbate nga walay ginagamit nga mga pangpadanglog. Kini ang usa sa mga rason kung ngano nga magpula pula ug magpanit-panit ang kinatawo, ilabi na nga kung nagagamit ka og sabon nga isog sa imong kinatawo. Nagaduda baya ko nga sa imong sitwasyon, tingali ug nago ka niini kay matud mo pa nga naa pod time nga human nimo nga mag-masturbate magpanit panit sad sya.

5. Ang lain pa nga mga hinungdan niining pagpanit-panit sa kinatawo mao ang mosunod:

Kung aduna kay sakit sa panit nga maoy hinungdan sa kinatibuk-an nga pagpanit -panit sa tibuok lawas, susama sa psoriasis, mamahimo nga mao usab kini ang hinungdan sa pagpanit panit sa kinatawo.

Ang usbaw nga pagpanagbingkil sa panahon sa pagpakighilawas nga makit-an kung walay ensakto nga pangpadanglug makahatag og sakit sa pinakataas nga aporo sa panit sa kinatawo ug mao ang hinungdan sa pagpanit panit.

Ang mga tawo nga adunay phymosis, kun walay abilidad nga ma atras ang panit sa ulo sa kinatawo maglisud gayud nga makamintinar sa ensakto nga paglimpyo sa lawas ug mao nga dali kaayo kini sila mataptan sa inpeksyon.
Hinumdumi nga ang rehiyon sa kinatawo mao ang ginapuy an sa daghang klase sa mga organismo nga dili makit an sa mata lamang, kun dili sa mikroskopo lamang. Ang uban normal nga ana a nga nagpuyo, ug ang uban mao usab ang hinungdan sa inpeksyon.

Ibutang usab sa imong alimpatakan nga daghan kaayong mga butang nga maoy hinungdan nga ang imong kinatawo mogula nga nagauga ug nagapanit-panit. Mao nga angay ka gayud nga magbinantayon sa tanan nimo nga mga gingbuhaton diha sa imong kinatawo.

Apan, tungod kay taas taas pa man gihapon ang atong pagahisgutan mahitungod niining imong sitwasyon, tuguti na usab ako nga ato kini nga padayunon ug pagtuki sa mga sunod nga edisyon niining atong patik. Hangtud na usab sa sunod!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo nga sobra na sa dekada nga nagadagan sa kahanginan ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz.” Nagatudlo usab siya sa usa ka kolehiyo sa Pharmacy. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o SunStar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)