Tambagi ko Noy Tikyo: Nakasala

DEAR Noy Tikyo,

Lisud man angkunon, apan moingon kong nakasala ko sa akong asawa ug mga anak.

Ako diay si Julie, 35 anyos, ug 10 anyos nang minyo. Makaingon kong maayo ang dagan sa among pagpuyo sa akong asawa ug mga anak hinungdan nga hangtud karon nakonsensiya ko.

Wala man god nako damha nga nakasala ko nila. Kay usa ka higayon, miuban ko sa akong mga barkada sa usa ka imananan dinhi sa Davao City.

Sa dihang nangahubog na, natental kong mogamit og babaye kay nagalgalan sa mga barkada.

Mao kadto ang unang higayon nga nakabuhat ko og sala sa akong asawa dala sa impluwensiya sa makahubog nga ilimnon.

Bisan og dul-an tuig na ang nakalabay, apan di gihapon nako mapasaylo ang akong kaugalingon nga nabuhat ko kadto ug nagbasol ko sa akong kaugalingon.

Ang akong problema kay gihasol ko hangtud karon sa akong konsensiya ilabi na kon ikaatubang ko ang akong asawa ug mga anak.

Alang nako "guilty" ko sa akong nabuhat sa akong pamilya.

Angay ko bang tug-anan ang akong asawa bahin niini? Palihug tambagi ko.

JULIE

***

Julie,

Di na kinahanglan nga imong tug-anan ang imong asawa bahin niini kay dugay na man kadto nga nahitabo kanimo.

Ug tataw sab nga nakaamgo ka na sa imong sala nga nahimo tungod sa imong mga pagbasol.

Nagpasabot nga giangkon mong di kadto maayo kay nadala ka lang sa barkada niadtong higayona.

Ingon niini kadako ang impluwensiya sa mga barkada kon di ka mahibawong mokontrol sa kaugalingon. Leksiyon na kini para nimo nga sa sunod tagaan nimo og limitasyon ang imong pagpakig-uban kanila.

Hinuon ang tanan milabay na, busa angay mo na kining kalimtan. Sakto na nga nakaamgo ka sa imong gibuhat ug nagbasol na ug misaad nga di na mobuhat niini pag-usab.

Ang Ginoo wala magtan-aw kon kapila kita makasala kay sa reyalidad makasala man gyud ang tawo. Apan ang Iyang gihatagan og dakong gibug-aton mao nga kon kapila kita mibangon diha sa atong pagkasukamod.

Kon gihasol ka man sa imong tanlag hangtud ning higayona, mas maayong mangompisal ka sa pari aron nga mahatagan og kalinaw ang imong hunahuna.

NOY TIKYO