Tambagi Ko Noy Tikyo: Tabangan

DEAR Noy Tikyo,

Dunay butang nga gikalibugan ko karon. Sa tinuod lang, duna koy anak apan walay amahan.

Tungod niini, naningkamot kong makakita og trabaho aron duna koy ikasuporta niya. Apan wala pa man ko makakita human ko mihawa sa una kong gitrabahoan.

Karong bag-o, nagkakrus ang among dalan sa akong kanhi uyab sa college. Minyo na siya ug dunay duha ka mga anak. Nagtrabaho siya sa usa ka pribadong kompaniya isip usa ka supervisor.

Nagkakita mi usa ka higayon sa usa ka mall samtang nag-shopping ko alang sa mga panginahanglan sa akong anak.

Siya ang unang mitagad nako. Mao to ang sugod sa among komunikasyon.

Akong nasayran nga di maayo ang iyang kaminyuon apan nag-ipon gihapon sila sa iyang asawa.

Unya sa dihang nasayran niya nga nangita ko og trabaho, iya dayon kong gihanyagan og trabaho sa ilang kompaniya. Tabangan kuno ko niya nga makasud og trabaho.

Bisan og nalipay ko, apan wala ko una siya tandua. Kay nahadlok ko nga basin og mobalik ang among kagahapon. Hinuon, wala siya manguyab nako.

Ang ako lang kay basin og magbalik ang among kagahapon kon mag-uban mi sa trabaho.

Dawaton ko kaha ning iyang gihanyag nga trabaho? Di kaha ko matumpawak og laing problema sa gugma? Salamat, Noy, ug magpaabot ko sa imong hunahuna.

Miga

*****

Miga,

Kon tinud-anay ang iyang pagtabang nimo, nganong di gud? Apan klaruha una kon unsa gayud kanang trabahoa. Ayaw dayon og ambak kon di ka pa segurado.

Timbanga kon kaya mo ba ang trabaho o nahaum ba sa imong nahuman nga kurso o kaha wa na magkinahanglan niini.

Ika-duha, kinahanglan nga walay "strings attached" ang iyang pagtabang nimo. Kay basin unya og duna siyay pangayuon pag-abot sa panahon.

Kanang magka-develop og balik ang inyong pagbati posible na nga mahitabo. Apan tungod kay sayud ka na man sa inyong mga kahimtang sa kinabuhi, kinahanglan nga maglikay ka nga masubli ang nahitabo nimo.

Timan-i nga ang imong pagsulod og trabaho di tungod niya kon di sa imong bugtong anak. Tingali masabtan sab niya ang imong kahimtang in as much as nakasabot ka sa iyang sitwasiyon.

Kon tinud-anay ang iyang paghanyag nimo og trabaho, segurado kong di siya mangayo og bawos niini.

Sulayi lang kay kon di nimo kaya, puwede ka man nga mohawa ug mangita og laing trabaho.

Noy Tikyo