Meditalk:Naglibog sakit ba sa kasing-kasing o hyperacidity (Part 3)

Dr. Fritz Espedilla

(Pasiuna: Kini ang atong apas-sumpay sa suliran nga gipadangat kanato ni Elvie of Cotabato mahitungod sa iyang pagkalibog kung ang pagsakit ba sa iyang dughan tungod sa sakit sa kasing-kasing o hyperacidity.)

DEAR Elvie of Cotabato,

Karon, ato nga tukion ang lain pa nga mga tamdanan nga makatabang kanato nga mapaglain nato kining sakit sa kasing-kasing ug simple lamang nga hyperacidity o sobra nga asido sa atong tiyan.

5. Ang sakit sa kasing-kasing mamahimo nga maubanan sa pagpunga, o mahutdan ug ginhawa, pag-singot ug daw pagpamati nga katapusan na gayud. Samtang ang hyperacidity mas lahi ra nga sintomas.

6. Ang sakit sa kasing-kasing dili matambalan sa pag-inom og mga antacid o mga tambal batok sa asido sa tiyan. Ang hyperacidity mamaayo sa pag inom lamang sa mga tambal nga mapalit sa botika maskin og walay reseta susama sa Kremil-S, Maalox ug susamang mga klase sa tambal.

7. Ang sakit sa kasing-kasing mas dili mabati ilawom sa mga gusok. Ang hyperacidity mabati diha sa tiyan.

Ang usa usab nga tamdanan nga ang gibati tungod ba sa sakit sa kasing kasing mao ang imong posisyon sa pagkatulog. Kung dili ka makatulog kung dili taas ang imong unlan, nagpasabot kini nga aduna kay problema sa kasing-kasing. Mao nga tan-awa kuno kung pamation ba nimo nga daw malumos ka ba kung matulog ka nga walay unlan. Apan kung dili, mas tungod kini lamang sa simple nga hyperacidity.

Apan hinumdomi lamang nga wala niining tanan nga akong gihisgutan nga bug-os gayud nga mga tamdanan taliwala sa hyperacidity ug sa sakit sa kasing-kasing.

Mao nga importante gayud nga maminaw ka usab sa imong lawas ug sa imong mga katahap. Kung nakasinati ka og bag-ong mga sintomas sa imong dughan, ilabi na kung aduna kay mga risgo sa sakit sa kasing-kasing, ayaw intawon kini pasagdahi. Pakigkita dayon sa imong doctor aron mahimo dayon ang mga gikinahanglan nga mga test sa imong kasing-kasing, susama sa EKG. Ilabi na kung nakasinati ka og pagpanakit sa imong dughan nga molungtad og sobra sa treinta ka minutos, o kung pamation nimo nga nanginahanglan ka og hinanali nga pagtagad, adto dayon sa hospital. Ayaw paghulat nga wala nay mahimo ang imong doctor alang kanimo. Mao nga pagmata ug pagbantay kanunay.

Good luck!

Dr. Fritz

(Si Dr. Fritz Legarde Espedilla usa ka aesthetic dermatologist/surgeon ug clinical sexologist. Aduna usab siyay kahibalo ug training sa hypnotherapy ug sa Medical Acupuncture. Usa usab siya ka personalidad sa radyo nga sobra na sa dekada nga nagadagan sa kahanginan ug autor sa iyang libro nga “Healthy is Sexy Secrets ni Dr. Fritz.” Nagatudlo usab siya sa usa ka kolehiyo sa Pharmacy. Alang sa inyong mga sulat-suliran, mamahimo kini ninyong ipadala sa Dear Dr. Fritz, c/o SunStar-Davao Publishing Inc., Ebro-Pelayo Building, Jacinto St., Davao City, (former Department of Foreign Affairs office), across Ateneo de Davao University and beside Holy Child School of Davao, o i-e-mail kini sa dokfritz@yahoo.com. Ang dili magpamantala dili matubag!)