Binghay: Love Bird o Angry Bird?

Jaybee Binghay

NAHIMUOT ko sa bagolbol sa akong higala nga si Wenna (tinuod ngalan gitago) kay sa sobra duha ka dekada nilang panag-ipon iyang tawag sa iyang bana karon Angry Bird naman imbis Love Bird niadtong bag-o pa silang gikasal.

Nanglupad sa iyang kaugalingong baba ang mga hait nga pulong nga iyara wala diri, wala didto.

Naunsa ba nga kaniadto ganahan man kaayo ko nga magsud-ong nilang magti-ayon kay grabe ka sweet ilang panaghigugmaay. Gani, dihay higayon nga gidali siya og sa­pupo sa iyang bana dihang natakilpo apan karon kataw-an naman lang hinuon siya imbis tabangan unya pakapinan pa gyud og sulti’g ‘mayra!’

Nakapangutana ko, unsa may naka pa angry bird sa love bird?

Sayod kita nga ang kamin­yu­on dili haruhay kanunay. Dunay panahon nga magbagyo sa mga pagsuway nga mokuso-kuso sa panag-ipon ug mopabaha sa luha ug sakit nga pagbati.

Kung ang magtiayon dili isog mo kumbati ining mga pagsuway, kapait ug kasakit, posibli kining maglisod og langoy hangtod malumos ug ma-unlod ang relasyon.

Kining mosunod gipa-ambit sa 89 anyos nga Amerikanong magti-ayong nga si Dolly ug Dave Brady nga nagpabiling minyo sulod sa 70 ka tuig:

Una, himoa ang imong asawa o bana nga imong best friend. Ayaw hikawi pagsulti ang matag usa sa tam-is nga mga pulong sa gugma.

Tan-awa iyang nindot nga hiyas dili ang bati niyang kina-iya. Kung wa kay nindot nga masulti, mas maayo pang kiputon ang baba kaysa maka panaway o makabuhi og sakit nga pulong.

Ayaw sab kalimot paghalok ug pag-halog una molakaw sa trabaho. Ang paglitok sa pulong ‘I Love You’ makapapukaw ug makapainit sa pagbati.

Ayaw idawo ang imong goodnight kisses og ayaw patuloga ang adlaw nga dili mahusay ang inyong away. Lingkuri kay way problema nga dili masulbad kung dunay pagsinabtanay.

Sa katapusan ilang tambag, dili matag-an ang atong kinabuhi busa angay kitang magmaya ug magpasalamat sa inadlaw’ng grasya nga madawat. Pasiaw ug katawa og dako, og kat-uni ang pagdawat sa limitasyon , pagpasaylo sa usag-usa, og paghigugma nga way kinutuban.