Dignidad sa mga bata

KARONG semanaha, Pebrero 11 hangtod 17, ang Pilipinas misaulog sa ika-22 nga pagsunod sa “National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation.”

Usa kini ka pagsunod sa madno sa Proclamation No. 731, na gipirmahan sa kanhi Presidente Fidel Ramos niadtong Pebrero 5, 1996, nga nagbasi sa Article I, Section 2 sa Republic Act 7610 o ang Anti-Abuse Against Children Law nga nagsulti:

“The State shall provide special protection to children from all forms of abuse, neglect, cruelty, exploitation, and discrimination and other conditions prejudicial to their development”.

Ang Proklamsyon kay nag-ila na ang child sexual abuse na isa katilingbanon na reyalidad og isa ka “profound violation of the rights of children.”

Kining klaseha na abuso batok nakaapekto sa kahimsog, pagtunhay og sa kalamboan sa usa ka bata, apil na ang iyang dignidad isip tawo.

Busa, kung wala ang pag-ila sa goberno sa presensya aning problemaha, ang child sexual abuse og exploitation kay mahi­mong salot sa atong nasod ka­ron og sa kaugmaon, kung wa­lay gihimo na tarung na pagdumala.

Sa Central Bisayas, ang child sexual abuse, apil na ang rape og acts of lasciviousness, kay ninglabaw na sa physical abuse sa tiningod na krimen batok sa mga bata sa 2017. Kaning da­tos hilakip lamang sa mga na-re­port sa Philippine National Police, wala na apil dinhi ang mga kaso na naareglo or ang gihilom lamang kay sa hadlok na mauwawan ang pamilya sa bata.

Sa daghang beses na incestuous rape, ang kapamilya pa sa bata ang nagpugong sa biktima sa pagreport or sa pagfile og kaso laban sa rapist, nagtuo sa saup na pagsabot na ang kaso kay magbuwag sa pamilya.

Nikabat na og 26 ka tuig na sukad giimplementar ang RA7610, pero, wala gihapon nato nagpugngan ang child abuse og exploition.

Bag-ong kalamboan ang nagpakita na ang exploitation kay nahimo ng child traffic­king ug pornography, na nay daghan insidente na ang kapamilya pa sa bata ang nagsugod para pagtuman lawasnon na kaibog sa mga langyaw na parkoyano.

Sa 2011, ang US Ambassador to the Philippines Harry K. Thomas, Jr. nagestimet na 40% na lalaking langyaw mung-ari sa Pilipinas para sa paghilawas. Ang iyang saysay kay gipatinuod sa datos gikan sa Australian Federal Police pag-2014 na nay 250 koombiktado na Australian sex offenders na ningsulod sa Pilipinas isip turista.

Ang pagdakop sa mga nasakpan na nag sexually exploiting Filipinos nagpakita na ang mga biktima kay kargado mga dalagita og mga bata.

Nay bili na hunahunaon na ang mga dalagita og mga bata ang paborito na biktima sa child pornography gibuhat sa sexual perverts sa kalibutan.

Ang bag-ong pagkombiksiyon ngadto sa California sa usa ka American pilot nagpangalan Michael Carel Clemans, na mungpalit og batang Pilipino para pornography og sex kinahanglan dyod mung-abli sa mata sa atong mga opisyales sa goberno na ang mga Pilipino ang isa sa pinakamasamdan sa kalibutan na ma-exploit para sa sex.

Si Clemens kay dili ang una na nakombikto sa iya kaugalingong nasod alang sa pornography sa isa ka Pilipino na bata. Daghan pa nag-una sa iya og daghan pa sad ang mung sunod.

Ang gobiyerno dili angay magpabuta-buta sa mga abuso nagibuhat sa mga batang Pilipino, labi na sa karong internet age, ang tigsala kay gawas na sa balaod sa Pilipinas. Kailangan nato magpaabot og isog na komunikasyon sa mga sex tourist og internet predators na ang sexual abuse kay lamang basta-bastang dawaton sa mga Pilipino, labi na kung ang mnakabuhat ani kay mga foreign exploiters. Magpadala ta og mensahe sa kalibutan na kung i-sexually abuse og i-exploit ang batang Pilipino, dili nato undangan og gukod ang nakasala hantod makombikto ni sila.

Ang atong mga bata ay dili baligya. Ang mga Pilipino ay dili baligya. Oras na na ako ibalik ang dignidad sa mga batang Pilipino. Mao ni ang hagit sa karong semanahang pagsunod, og mao sad ni ang hagit sa karon na administras­yon.

Nilagdaan ni Atty. Noemi B. Truya-Abarientos, tigpamaba.

Gikan sa Children's Legal Bureau