Sugilanon: Kasingkasing sa Pasko

Carmelo D. Lariosa
Panadtaran, San Fernando, Cebu

NABATI ni Erico ang awit sa Pasko nga nag-ulohan og ‘O Holy Night.’ Ganahan sab siya maminaw sa awit nga Iningles, labi nag ang nag-awit kadtong sikat kaayong Four Aces sa dekada ‘60. Kon maminaw ka sa ilang tingog ingon sa mopanaw ang imong hunahuna ngadto sa halayong dapit sa kalibutan. Paborito ni Erico ang Four Aces kay gawas nga ‘operatic’ kaayog mga tingog, daw motidlom gayud ngadto sa kinauyokan sa imong pagbati ang ilang tingog.

Apan ang nagkanta karon sa maong awit kay usa ka batan-ong babaye nga mag-aawit nga sikat sab karon sa bag-ong henerasyon. Nindot og tingog ang maong ‘singer’ nga nakapahinumdom niya kang Rowena, silingan niyang dalaga nga karon tua na sa Amerika. Dili siya malimot nga niadtong batan-on pa sila, giagni siya ni Rowena nga manaygon. Mga batan-on pa sila niadto ug ang diwa sa kadasig sa pagpanaygon maaghaton. Ug kining awit nga ‘O Holy Night’ mao ang kantahon ni Rowena sa higayon nga moduol na silag mga balay. Nakamatikod si Erico nga ganahan sab ang tagbalay nga ilang gidaygunan tungod sa kahawot sa tingog ni Rowena.

Usa ka higayon samtang namahuway sila sa pagpanaygon may gisulti si Erico kang Rowena.

“Daghan na man ning mga sensilyo, Wen. Nia, ay, puno na ning usa ka bulsa sa akong karsones ug hamabaw pod ang pikas bulsa. Manguli na ta kay medyo halawom na ang gabii. Basig masuko na si nanay nimo Ibyang!”

Diha sila sa usa ka dalan nga may dakong kahoy sa daplin. Nindot kaayo ang panahon kay niadtong gabhiona may daghang mga bituon sa langit. Hayag sab ang Buwan. Ang gitara nga dala ni Erico iyang gisipitan, apan gikuha kini ni Rowena. Maguwang siy Rowena kaniyag usa ka tuig. Si Rowena trese; siya, dose.

“Hoy, Eric, di ba misaad ka man nako nga kanang imong gitara imong ihatag nga pinaskuhan nako?” ni Rowena. “Karong gabhiona ako na nang kuhaon ug dad-on sa amo. Gusto lagi ko nga makat-on pagkaskas og sista. Maayo ka kay hanas ka na.”

Mipahiyom si Erico nga midunol sa gitara ngadto sa binuhat nga nahimo nang tipik sa iyang kasingkasing. “Oo, imo na ni, Wen. Ug unsa may sab imong ihatag nga pinaskuhan nako? Ugma Pasko na!” Wa niya tuyoa nga kadto maoy iyang nalitok.

“Ah, gusto kag exchanging gift?” ni Rowena nga nagpahiyom. “Sige, piyunga imong mga mata. Kon moingon ko bukha, bukha dayon, ha?”

Miyango si Erico ug gipiyong niya iyang mga mata. “Bukha na!” matod ni Rowena.

Pagbuka ni Erico sa iyang mga mata maoy misugat sa iyang panan-aw ang usa ka kuwentas nga gikuptan ni Rowena.

“Uy, kuwentas man lagi na, Wen! Ug may pendant nga kasingkasing. Mao nay imong pinaskuhan nako? Patyan ka ana ni nanay mo Ibyang!”

“Dili man ni iyaha. Akoa man ni. Hinatag man ni ni Tatay Ramon sa buhi pa siya.”

Ug mao kadto ang gabii sa mga gabii alang kang Erico. Ang batan-on niyang kasingkasing mipitik sa usa ka libong pagpitik nga wala pa niya hisabti. Ug dihang mihangad siya sa langit daw nanagsayaw ang nanggilak nga mga bituon. Iyang nakita sa dagway ni Rowena ang pahiyom nga dili sab masabot.

DUGAY na kadto. Ug karon hingkod na siyang ulitawo, apan wala na si Rowena. Wala sab niya malitok ang pulong ‘gugma’ ngadto sa dalaga sa dayon nang larga niini paingon sa Amerika aron adto na motrabaho isip usa ka nars. Karon usa na pod siya ka Mechanical Engineer.

Samtang naglingkod siya ilawom sa punoan sa kaymito may nabati siyang kuting-kuting sa gitara. Ang nagkaskas sa sista mikanta og ‘O Holy Night.’ Milingi siya sa gigikanan sa tingog. Nahikurat siya kay iyang nakita si Rowena nga maoy nagduyog sa iyang kaugalingon samtang nagkanta, ginamit ang gitara nga hinatag ni Erico usa ka Pasko dugay na.

Gihikap ni Erico ang pendant sa kuwentas nga diha sa iyang liog. Dayon mitindog siya aron sugaton si Rowena, ang kasingkasing sa iyang Pasko. (Katapusan)