Sugilanon: Sukli sa gibayad

Prescil I. Canete, Sr.
Cordova, Cebu

PAGKASAYOD gayud ni Ingko Damian nga nagsabak si Pasing nga iyang anak ug nga ang tawo nga maoy nagbuong sa kadungganan niini mao ang anak sa iyang agawon nga maoy tag-iya sa yuta nga iyang gisaop, hilabihan niyang sukoa ug wala siya makapugong sa pagkastigo niini.

Alang kang Ingko Damian, usa kini ka dakong pakaulaw ug pagbuling sa iyang kadungganan bisan pa sa iyang katimawa. Ug tungod niini gihinginlan niya si Pasing ug gibaharan nga dili pasak-on pagbalik sa kabos niyang pinuy-anan.

"Ayaw gayud pagbalik, Pasing, kon dili ka luwason sa tawo nga maoy responsable sa imong gidangatan,” ni Ingko Damian nga nagdiyong ang nawong.

Nanaog si Pasing nga nagsawilik sa iyang mga luha... mga luha sa pagbasol. May katarungan si Tatay Damian niya tungod sa dakong sala nga iyang nahimo. Nahitumpawak siya sa sulad nga gipakaingon niya og langit. Wa man god siya magdahom nga buhaton kini ni Lando kaniya. ang anak sa ilang agawon nga maoy tag-iya niining asyenda diin ang usa ka luna ilang gisap-an. Igo ra diay si Lando nga nagpahimulos sa iyang kahuyang ug hangtod karon wala na magpakita kaniya. Misibat ang banyaga. Kadtong mga matam-is nga pasalig gipakaingon niya og mao na kadto ang langit, apan impiyerno diay nga misunog sa iyang lawas ug kalag.

Tungod niini nabug-os sa iyang hunahuna ang usa ka hukom, hukom nga dili na matuis. Panimalos! Puslan man nga naingon siya niini, moambak siya sa espidno.

PAGLABAY sa daghang mga adlaw miabot ang panahon nga gipaabot ni Pasing. Bitbit ang mahait nga hinagiban way kukaluoy nga iyang gitampok sa makadaghang higayon sa nagkalainlaing dapit sa lawas ni Lando kinsa wala makabantay kaniya nga nagpahipi sa punoan sa usa ka kahoy sulod sa lagwerta sa harianong panimalay nilang Lando.. Napukan si Lando nga wa nay kinabuhi sa yuta.

"Tay, nakabalos na ko!” matod ni Pasing ngadto kang Ingko Damian, nga nakalitan sa iyang pag-hiabot.

"’Nakabalos sa unsa?” midiyong ang nawong ni Ingko Damian nga mitutok sa anak nga maisugong nakig-atubang kaniya.

"Gipatay ko si Lando! Gipabayad ko siya sa iyang gibuhat kanako!” pintok nga tubag ni Pasing. “Wa siyay palabra de honor. Usa siya ka tawong way dugokan ang mga pulong! Tua na siya sa impiyerno!” Mihilak siya.

"Pasing...!” ingon sa napawong ang panan-aw ni Ingko Damian sa iyang nadungog.

"Mao kana ang tinuod, Tay!” ni Pasing nga nagpamahid sa iyang mga luha. "Ug adto na ako. Mosurender ko sa kapulisan aron pagsilbi sa silot nga ipahamtang kanako sa balaod. Mao kini ang sukli sa kinabuhi ni Lando.”

Wa makatingog si Ingko Damian. Way bisan usa na lang ka pulong nga milugwa sa iyang baba. Mao na lay iyang namatngunan nga nagkalayo na si Pasing sa iyang panan-aw. Mitulo ang iyang mga luha. (Katapusan)