Balak: Kining atong kalibutan

Lamberto G. Ceballos
Cawayan, Dalaguete, Cebu

Daghan ang miingon nga kining atong kalibutan
Ato kunong pinuy-anan. Ingon ko, ‘dili baya.’
Gusto nila protektahan ang tibuok kalikupan
Alang sa katunhayan sa tibuok katawhan.

Daghang mga bilding ug mga balay nanurok
Sa iyang sabakan ug gihimong pinuy-anan
Sa mga mata nga sa bahandi ug salapi ra gatutok.
Way bili sa kinabuhi ang nahimong kasal-anan.
 
May mga taytayan nga sa mga pulo nagsumpay
Bisan sa hilom nga pagsupak sa kinaiyahan.
Dili na natural ang pagdulhog sa tubig sa busay
Kay gipugngan sa bag-ong hydroelectric plant.
Kining kalibutan di baya gayud atong pinuy-anan.
Ang mga balay temporaryo ra natong katulganan.
Kita lumalabay lang kay ang kinabuhi way katunhayan.
Ug ako mopadayon pagpanaw paingon sa kinatumyan.
 
Ang akong dalan mohatod nako sa Dakong Utlanan
Nga akong latason kay didto sa luwak niini naghulat
Ang gipangandoyng kalinaw sa matuod nga pinuy-anan
Nga giandam nang daan sa Gamhanang Magbubuhat.