Mga palarang kustomer sa Globe At Home gihangop sa 'Wicked' cast

UNANG dakong pa­sundayag sa entablado sa nasod sa pag-abli sa tuig 2017 mao ang "Wicked," usa ka West End musical, nga ni­pa­usab sa Theatre at So­laire ngadto sa Emerald City.

Ug palaran ang pipila ka subscribers sa Globe At Home subscribers nga nakadaug og libnreng tiket sa talagasong pasundayag sa mga ungo nga wala motuo sa gravity.

Ang 'Wicked' usa ka “untold story” sa Elphaba, o the Wicked Witch of the West, sa Frank L. Baum’s 1900 novel The Wonderful Wizard of Oz.

Ang orihial nga istorya gipalambo ni Gregory Maguire niadtong 1995 novel nga Wicked. Ang pasundayag sa Pilipinas co-presented sa Globe Live. PR