Todino: Pamalandong ug divorce

Junhan B. Todiño

BAG-O lang gipasar sa mga kongresista ang balaodnon nga magtugot sa divorce kon legal nga panagbulag sa magtiayon dinhi sa Pilipinas.

Nagpaingon na sa Senado ang balaodnon. Ambot kon makakuha ba kini og igong suporta.

Kon mopasar man sa senado, hulaton nato unsay aksiyon ni Presidenti Duterte.

Apan, nasayod ang kadaghanan nga atol sa kampaniya gipadayag ni Duterte iyang baruganan pagsupak sa divorce.

Dugay na kining balaodnon sa divorce, gani namugna kini niadto pang 2005. Apan wala gayud kini makagamot og igong suporta sa Kongreso.

Basi sa survey niadtong 2014, dunay 60 porsiento sa mga Filipino pabor sa divorce. Nisaka ang gidaghanon kon itandi nato niadtong 2005 diin 43 porsiento lang ang misuporta.

Gawas sa Vatican, ang Pilipinas lang maoy bugtong nasod nga wala maglegalisar sa divorce.

Buot ba sabton nga sundon sab sa Pilipinas ang ubang nasod?

Karong Semana Santa, mas maayong palandungon nato ang pulong sa Dios, labi na gyud ang kabahin sa kaminyoon.

Sa Mateo 19:6 nag-ingon: “Tungod niana, dili na sila duruha kon dili usa. Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila-" nagpasabot nga commitment kini sa tibuok kinabuhi.

Gitugot lamang ang divorce kon dunay pagpanapaw sa usa ka parti. Mateo 19:9 “Ug magaingon ako kaninyo: bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas, ug unya ma-ngasawa siyag lain, nakapanapaw siya ug ang mangasawa sa usa ka babayeng binulagan, nakapanapaw.”

Wala untay panagbulag o divorce kon magsinabtanay pa ang magtiayon. Apan, nganong duna may panagkabingkil sa pamilya.

Tuyo ug tumong sa Ginoo ang paghiusa sa pamilya diha sa bug-os nga gugma.
Ang kaaway lamang nga si Satanas maoy gusto nga magkabungkag, magkasiak ug magkabulag ang kaminyoon.

Malikayan unta kining panagbulag kon lig-on pa ang foundation sa panag-ipon sa magtiayon.

Mahitabo lamang kini kon sa sinugdan, gikan sa panag-uyab pa, ang Ginoo maoy gisentro kanunay sa ilang tinguha ug damgo.

Kay kon ang Dios anaa sa taliwa walay bisan unsang gahom nga makabungkag pa niana.

Ang divorce dili maoy sulbad niining nagkabingkil, nagkagusbat ug nagkaproblema nga magtiayon.

Kon duna may suliran sa pamilya, kon mahimo dad-on unta nato kanunay ngadto sa Ginoo nga maoy labawng nasayod sa pagsulbad sa atong kakuwangon.

Sud-ongon nalang nato ang uban nasod nga nagpasiugda aning divorce.