Open Letter to Mayor Duterte: Sa mailad Lang

DILI man sa ingon nga nasayop kog pili sa niaging eleksyon pinaagi sa akong pagsuporta kanimo, Nyor Duterte, pero ang nahitabo kanako morag usa ka dakong sagpa sa kamatuoran sa politika sa katilingbang Pilipinhon nga nagapasalamat sad ko: Nga human sa tanang inisog kunuhay nga baroganan batok sa imperyalismong Amerikanhon ug pagdeklara kanimo isip manlalaban sa katawhan nga naa sa sidsid sa katilingban nga nagabarog sa ideyalismong sosyalista, sa kataposan sa adlaw, politiko ra gihapon ka.

Mandudula sa higayon, nabuhi mo pinaagi sa paghamal sa pagka-desperado sa katawhan nga makaangkon og maayong panginabuhi. Dili nako ikalimod nga apil ko niining mga tawo nga desperado nga makatilaw sa maayong sidlak sa kaugmaon ning atong nasod.

Sa kataposan ning tanan retorika nimo sa imong mga kritiko diri sulod o gawas sa nasod, gapadayon nag-alagad ning kasamtangang gobyerno sa elitista sa nasod, diin tanang kalamboan ug pag-uswag sa ekonomiya gapadulong ra gihapon sa uno porsyento samtang ang nabiling 99% naningkamot nga mabuhi gikan sa tinagsik nga kita gikan sa niining mga tawo. Tinuod! Ming-uswag ang atong nasod pero ang pagdagayday niining gitawag ninyong kalamboan natapos lang sa kinapobrehan ninyong mga dato.

Pero pipila kanamo padayong nagmaya sa konsepto sa kalamboan nga wa namo nahikap ni nakaon. Dili nato kalimtan diri nga nadungagan pa ang mga tuig sa pagkaalila sa Pilipinas sa Amerika. Nakigdula nasad ka sa kalayo Nyor Duterte?

Kon unsa man gani imong plano sa pagpangisda sa Tsina ug Russia ug sa Estados Unidos ug human sa akong personal nga kombiksyon sa inyong dula, ming negatibo na ang akong paglaom nga nagaserbisyo pa gihapon mo sa interes sa katawhan.

Sa kasamtangang higayon ning akong pagsulat, nagatuo ko nga dili kamo ang magpabag-o sa Pilipinas kundili usa ka Kulturanhong Rebolusyon nga maoy magbuhat og dalan sa pagtukod sa usa ka tinuod nga sosyalistang estado diin ang magdumala mao ang katawhan ug paghatag og igong limitasyon sa mga langyaw ug pribadong kapitalista nga nagakawkaw sa resources sa nasod.

Padayon mi maniid kanimo. Wala nay paglaom ning nasod nato karon. Unsaon taman, lala kaayo ang gayuma nga imong gipatumar sa katawhan. Pero nanghinaot ko nga mahuman ning ilang pagkahubog, makamata ni sila ug sila mismo ang mobuhat sa unang lakang aron makab-ot ang rebolusyong tawhanon ug maka-masa.