Luczon: Ayaw'g kataranta

Nef Luczon

ANGAY nga magmatngon, maniid, ug alerto sa palibot labi na sa ulahing mga panghitabo karon gikan sa hulga sa terorismo. Apan dili angay mataranta, kay makadala ra kini og samot nga kagubot.

Kining ka taranta biya, usahay mao ang hinungdan nganong ma gubot na samot ang mga kaguliyang sa katilingban, labi na kung ang hinungdan sa gubot gikan sa dili tinuod nga mga balita ug chismis.

Busa kung duna kamo'y nadunggan sa mga silingan, labi na sa Facebook, mga kabahin sa mga "intelligence reports" palihog nga paga sigurohan usa kini ayha ipakalat o ipanabi.

Mas maayo mag gikan kini sa mga personahe nga dunay otoridad mo sulti. Kay kung sa tsismis lang usahay makuhaan o madugangan ang impormasyon, usahay pa gani dakong bakak.

Ang taong ga taranta, dili lang tarantado o tarantada, ug dili sab kini makahuna-huna og sakto. Busa importante nga kalmado lang para makapamalandong kita og sakto.

Kung duna man mo'y gikaduhan o ipaklaro, ipadayag kana sa mga hingtungdan aron sakto ang pagkuha sa impormasyon.