Tita Heart: Pabulagan kay nasakit

DEAR Tita Heart,

Maayong adlaw kanimo tita, ako si Dave. Nagproblema ko og maayo tita kay akong uyab tita nasakit ug posibleng makaundang sa trabaho. Akong mama gaingon nga pabulagan siya kay ako daw magsakripisyo. Daghan padaw babae akong makita. Love nako siya tita ug dili ko gusto nga magkabulag mi tungod lang ani.

Dave

*****

Hello Dave,

Kaluoy pod sa imong uyab kon bulagan lang nimo tungod kay nasakit. Imbes karon unta ang panahon nga gikinahanglan ka niya og maayo. Giyahi siya ug suportahi aron mas paspas iyang pagkauli sa iyang sakit kon naa ka kanunay nakaalalay kaniya. Ikaw man ang nagbati dili imong inahan mao ikaw ang magdesisyon.

Tita Heart