Frias: Tambag pagpili og sports sa inyong anak

Jaime A. Frias II

DAGHAN mga summer sports clinic, malibre man o naay bayad, ang nakalinya karong summer sa katong mga ginikanan nga naghuna-huna sa ilang mga anak.

Kung naglisod pa mo og huna-huna unsang sports ang inyong ipatudlo sa inyong anak, sakto lang nga aduna ko’y gamay nga tambag basi sa akong naeksperyensya.

Una sa tanan, konsultaha ang inyong anak agi pagpili sa sports sa ilang gusto. Ipabati kanila nga kon kani nga sport, unsa ang naa.

Andam sab mo mga ginikanan nga kon makapili siya og sport naa mo sa ilang kiliran. Obserbara kon iya gayud na nga tipo nga sport kay naay panahon nga basin masumhan siya ug posible dili siya angay ana. Konsultasyon lang gayud pirmi.

Ika-duha, ayaw gayud paghunahuna o pag-ambisyon nga imong anak mokampyon puhon. Pasagdahi ang iyang kalamboan kay siya ang modesisyon ana paangat sa taas ug dili kamo. Suporta ra ang inyo.

Balik mo sa unang katuyoan nga gipatudlo lang ninyo sila og sports. Klaro ug simple.

Ika-tulo, tudloe siya nga magpaka-ubos labina kung nakita nimo nga adunay talento ang inyong anak.

Ika-upat, ayaw apil-apil og pulitika sa sports. Balik mo sa inyong katuyoan nga naa inyong anak para molambo. Pasagdaa lang ang sports politics ngadto sa inyong coach o trainer.

Ang ika-lima nga tambag, pakig-salo sa uban nga mga ginikanan ug pahiubos kanunay. Kay dakong posibilidad nga inyong mga anak mag-unay ra puhon. Kon pildi, dawata ug dayga.

Aduna ko’y pakapin kung ugaling molambo og ayo ang inyong mga anak.

Kon ikaw nga ginikanan gusto mismo ang imong anak mahimong atleta, pangunsulta sa imong trainer. Apan, unaha pagpangutana sa imong kaugalingon nga aduna ba siya'y talento sa maong sports.

Kon naa, andam sa posibleng mga kinahanglan sa inyong mga bata gikan sa kwarta kay walay libre na ning panahona. Pwera lang sa katong adunay kasinatian ug adunay dedikasyon.

Andam mo sa larga-larga sa kadalaing mga torneyo labina sa mga national championships. Kay kung ugaling maglisod mo sa pinansyal nga aspeto, relasyon ang importante puhon basin adunay motabang.

Pasabton ta lang mo ana, basin dili makaya sa atong lokal nga kagamhanan ug dili sab angay magsalig. Mao ni kasagaran nga problema sa atong sports sa nasod.

Busa, gipasabot ko na kini daan kaninyo aron makapreparar kamo ugaling molambo og ayo ang inyong mga anak.

Paningkamotan nako masulat nako ning mantalaan ang mga libre ug dili libre nga mga summer sports clinic. Atangi.