Luczon: Kargo de Basura

Nef Luczon

KUNG mo palit og mga ginagmay'ng butang o mga lamas nga igo ra mabutang sa bag o bulsa, palihog ayaw na lang hasola ang mg gapaninda nga ibalot pa kini sa cellophane.

Kay mao ra gihapon, pag-abot sa mga panimalay ato lang kining ilabay sa basurahan. Sama usab sa mga straw, kon mamahimo unta nga dili na mag straw kung mag-inom sa baso o botelya aron dili na makadugang sa kahugaw sa dakbayan.

Tinuod nga mamahimo kining ma recycle o mapuslan pa og balik, apan kita ba tanan ga buhat sa pag re-use ug recycle niini o maghulat pa kitag mga grupo nga mo buhat niini? Gawas pa niana, kita ba mismo ga unay og palit sa mga ginamâ nga kabtangan nga recycle gikan sa basura nga mga plastic?

Ang lokal nga panggamhanan mipagula na og mga anunsyo kabahin sa solid waste management ug gipakita ang mga schedule sa koleksyon sa basura. Angay lang unta nga ato kining pagatiman-an ug dasigon ang atong mga silingan nga kung mamahimo nga tumanon nato kini.

Apan nagpabilin gihapon ang hagit kon unsaon nato kini gamiton sud sa atong mga tungkaran. Busa kon wala moy plano nga mo recycle mga plastic ug uban pang basura, maayo pag dili na lang magdugang dugang sa kahugaw sa palibot pinaagi sa mga responsableng mga buhaton nato.

(nefluczon@gmail.com)